Drenažas

     Jei namas stovi drėgname sklype, šiltinant namo pamatus, rekomenduojama  atlikti drenažo darbus. Drenažas-svarbi inžinerinė sistema, kadangi Lietuvoje ypatingai šaltuoju metų periodu iškrenta kritulių daugiau, negu kad spėja jų išgaruoti. Todėl drenažas labai efektyvi inžinerinė sistema, pertekliniui vandeniui iš grunto pašalinti. Kai krituliai nėra sugeriami dirvožemio, jie telkiasi virš grunto, ypatingai molingose vietovėse, kadangi molis mažiau laidus vandeniui. Drenažo paskirtis yra surinkti perteklinį vandenį, ir saugiai leisti jam nubėgti į vandens kaupimo  šulinius, arba atvirus vandens telkinius. Daug efektyviau drenažinius vamzdžius naudoti su geotekstilės apvalkalu, nes geotekstilė neleidžia vamzdžiui užsikimšti smulkiomis grunto dalelėmis ir virš jo suformuojant žvyro filtrą. Grunte kur sunkūs moliniai gruntai, naudojamas drenažinis vamzdis su kokoso apvalkalu.

.

   Kai paviršinis perteklinis vanduo nėra sugeriamas dirvožemio jis telkiasi virš grunto. Drenažas skirtas tam kad šalia įvairių statinių surinkti perteklinį vandenį, ir saugiai leistų nubėgti į vandens kaupimo ar infiltracijos šulinius. Vandenį galima kaupti ir panaudoti, drėkinant įvarius želdinius. Siekiant pažeminti vandenį sklype reikia atsižvelgti į tai kokiame aukštyje bus pastato grindų aukštis. Plokštiniam pamate nukasus augalinį sluoksnį, formuojama žvyro pagalvė kuri pagal perimetrą sujungiama su drenažu. Tokiu būdu visas perteklinis vanduo atsirandantis po namu ar šalia namo saugiai nubėga į drenažą. Apsisaugoti nuo kapiliarinės drėgmės papildomai gali būti pilama skalda, tokiu būdu dar labiau padidinamas drenažinės sistemos patikimumas. Išdžiuvęs molis gali būti tvirtas kaip plyta, bet išmirkus jis tampa nestabilus, ir kaupia savyje vandenį. Smėlis ir žvyras dėl stambesnių frakcijų nesulaiko vandens, ir leidžia jam nutekėti į gilesnius sluoksnius, kuriame ir montuojamas drenažinis vamzdis.Kuo didesnio diametro drenažini vamzdį montuojame tuo jis būna patikimesnis nuo užsikimšimo, tiek nuo staigaus vandens padidėjimo.Naudojant drenažinį vamzdį smėlyje ar žvyre, reikėtų drenažinius vamzdžius rinktis su geotekstilės apvalkalu, kad smulkios frakcijos neužkimštų . Dar labiau pagerinti vandens filtraciją, virš drenažinio vamzdžio gali būti supilama skaldos, žvirgždo sluoksnis. Drenažiniai vamzdžiai su kokosu pluoštu naudojami molinguose gruntuose.